Upplysta barn

Varför barnkonventionen?

Om vi följer och lär barnkonventionens värdegrunder så minskar vi riskerna för lidande och för oönskade följder senare i livet. Vilket kan leda till en hållbar utveckling för samhället både socialt och ekonomiskt. Det förutsätter att vi på ett systematiskt och pedagogiskt sätt för ut barnkonventionens värdegrunder till barn och vårdnadshavare.

Varje barn gång ett barns rätt åsidosätts orsakar vi lidande. Det kan leda till en tragedi. Det får konsekvenser, inte bara för barnet just nu, utan även för barnets ungdomstid samt vuxenlivet kan påverkas. I många fall kvarstår konsekvenser i form av dåligt självförtroende och/eller dålig självkänsla hela livet. Även kan dåliga vanor som alkoholberoende, konfliktbelägenhet mm blir en följd av brott mot barnkonventionen.

Syfte med ”Arbeta med barns rätt”
*  Att upplysa barn om deras rättigheter.
*  Att väva in arbetet med barnkonventionen så att det går hand i hand med förskolans läroplan.

Länkar

Föreläsningar

Kontakta oss

Top